De diëtist

Dietiste Marianne Knape

In 1982 ben ik afgestudeerd aan de H.B.O. opleiding Voeding en Diëtetiek in Amsterdam.
Als diëtist heb ik me in de jaren daarna ontwikkeld tot een professional waar de individuele dieetadvisering aan cliënten centraal staat. Veel ervaring heb ik opgedaan in diverse verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Volwassenen en kinderen, maar zeker ook de chronisch zieke en oudere mens heb ik begeleid bij voedings- en gewichtsproblemen. 

De behandeling en begeleiding van cliënten met (dreigende) ondervoeding behoren al sinds het afstuderen tot mijn speerpunten. De laatste jaren was ik projectleider bij de introductie van het screenen op ondervoeding in de thuissituatie. De cursus "sondevoeding thuis" heb ik met succes afgerond. Nu ben ik me verder aan het specialiseren in de zorg voor kwetsbare ouderen en in het tijdig herkennen en behandelen van dreigende ondervoeding.diëtist Marianne Knape

Mijn dietstenpraktijk bestaat inmiddels 6 jaar.

Bij meerdere zorggroepen ben ik als diëtist actief betrokken bij het opstellen van de voorwaarden om ketenzorg te kunnen leveren.

Om mijn kennis op peil te houden en te voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en de zorgverzekeraars volg ik regelmatig bijscholingen, cursussen en symposia.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, bestuurslid van HELD (Haaglanden Eerste Lijn Diëtisten) en lid van de Diëtisten Expertgroep Complexe Ouderenzorg in de regio Leiden. Bovendien ben ik aangesloten bij ParkinsonNet, DGO (Diëtisten Geriatrie en Ouderen) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Sinds december 2016 is de praktijk HKZ gecertificeerd.